Eigen huis

Juridische hulp bij kwesties over eigendom, overlast en verhuur.

Waar helpt Meester Schipper jou mee?

Optimaal genieten van je eigen huis, zonder juridisch gedoe

Een eigen woning is een mooi bezit, maar kan soms gepaard gaan met juridische vraagstukken. Denk aan kwesties rond geluidsoverlast, een boom in je tuin die plotseling problemen veroorzaakt, of het (tijdelijk) verhuren van je huis. Meester Schipper ondersteunt je bij deze juridische vraagstukken. Mijn doel is om te zorgen dat je volledig kunt genieten van je woning, terwijl ik de juridische uitdagingen aanpak. Niemand wil immers onnodig belast worden door juridische zorgen.

 
FAQ

Veelgestelde vragen

Het kan gebeuren dat iemand grond in bezit neemt die eigenlijk toebehoort aan de gemeente of aan de buren. In zo'n geval kan de persoon die de grond in bezit heeft genomen, na verloop van tijd de eigenaar worden, zonder dat er een overeenkomst of notaris aan te pas komt.

De tijd die hiervoor nodig is, hangt af van de intenties van de 'bezitter'. Als de persoon niet wist (of niet kon weten) dat de grond aan iemand anders toebehoorde, dan kan hij na 10 jaar onafgebroken bezit de eigenaar worden. Maar als uit het Kadaster duidelijk blijkt waar de grens ligt, dan kan de inbezitneming niet te goeder trouw zijn. In dat geval is er pas sprake van verjaring als de situatie al 20 jaar of langer ongewijzigd is.

Maar dit betekent niet dat de partij die de grond 'verliest' altijd met lege handen achterblijft. Bij verjaring te kwader trouw kan er namelijk sprake zijn van een onrechtmatige daad. In dat geval kan de bezitter mogelijk worden verplicht om een schadevergoeding te betalen. En dat kan zelfs betekenen dat de grond alsnog moet worden teruggegeven.

Volgens de wet mogen er geen bomen binnen 2 meter van de erfgrens staan. Voor heesters en heggen geldt een wettelijke afstand van 50 cm. Het kan echter zijn dat jouw gemeente andere regels heeft vastgesteld. Zo houden veel gemeenten een minimale afstand van 50 cm aan voor bomen, en voor heesters en heggen is er soms zelfs geen minimale afstand. Het planten van bomen of struiken binnen de geldende zone is dus verboden, zowel voor jou als voor je buren. Als een van beiden dit toch doet, kan de ander eisen dat de beplanting wordt verwijderd.

Als je je woning wilt verhuren, zijn er verschillende regels waarmee je rekening moet houden.

De regels die voor jou van toepassing zijn, hangen af van je specifieke situatie. Ga je je hele huis als zelfstandige woonruimte verhuren, of als (meerdere) kamers? En wil je een tijdelijk huurcontract afsluiten of voor onbepaalde tijd? De antwoorden op deze vragen bepalen welke huurrechtregels van toepassing zijn. Daarnaast zijn er regels voor de hoogte van de huurprijs. Vanaf 1 juli 2023 gelden er bovendien enkele nieuwe regels over goed verhuurderschap.

In sommige gevallen heb je een vergunning nodig om te verhuren. Neem daarom altijd contact op met je gemeente. Vergeet ook niet rekening te houden met de gevolgen voor je hypotheekrenteaftrek en de belasting die je over de huurinkomsten moet betalen.

Overlast kan zich in allerlei vormen aandienen - blaffende honden, het gezoem van een airco, of het lawaai van een verbouwing.

Wat de overlast ook is, de eerste stap is altijd om een gesprek aan te gaan met je buren. Soms kunnen eenvoudige, praktische oplossingen al een wereld van verschil maken.

Geen resultaat na het gesprek? Dan kan buurtbemiddeling of mediation een volgende stap zijn, zolang beide partijen hier vrijwillig aan willen meewerken.

Als je lid bent van een Vereniging van Eigenaren (VvE), dan kun je de overlast ook aankaarten bij het VvE-bestuur. Het kan zijn dat er specifieke regels zijn op basis waarvan de VvE kan of moet handelen.

Als al deze opties geen uitkomst bieden, dan is het tijd om te overwegen of juridische stappen zinvol zijn. Maar besef wel: dit is echt een laatste redmiddel. Het kan de relatie met de buren flink onder druk zetten, ook al sta je volledig in je recht. Maar soms kan gewoon weten wat je rechten zijn al helpen om tot een oplossing te komen. Want uiteindelijk wil je toch gewoon rustig en ongestoord van je eigen woning kunnen genieten.

Expertise

Hierbij helpt Meester Schipper jou ook

Laatste blogs: