Verbouwen

Juridische hulp bij het bouwen en verbouwen van je huis

Waar helpt Meester Schipper jou mee?

Vertrouwd (ver)bouwen met juridische ondersteuning

Verbouwen kan een uitdaging zijn, vol verrassingen en complexe beslissingen.Bovenop het vinden van de juiste aannemer, het beheren van het budget, zijn er ook juridische kwesties die je aandacht verdienen. Wil je de juridische risico’s kennen en leren hoe je ze kunt beperken? Loop je tegen hobbels aan tijdens je verbouwingsproject of moet je lastige discussies voeren met aannemers of leveranciers? Meester Schipper is er om jouw te helpen, zodat jij je kunt focussen op je droomhuis.

 
FAQ

Veelgestelde vragen

Verbouwen kan een flinke uitdaging zijn, maar met een goede voorbereiding kun je heel wat hobbels op de weg voorkomen. Begin bij de basis: doe onderzoek naar de aannemer (en eventueel de architect of constructeur) en vraag om referenties.

Het sleutelwoord bij een soepele verbouwing is 'duidelijkheid'. Duidelijke afspraken voorkomen een hoop gedoe. Krijg je een contract van de aannemer? Kijk hier dan kritisch naar en vraag naar de algemene voorwaarden. Geen contract? Neem dan zelf het heft in handen en stel er één op. Let vooral op de opleverdatum, bouwtijd, afspraken over overschrijdingen, meerwerk en betalingsregelingen - betaal nooit alles vooraf.

Zijn er meerdere partijen bij jouw project betrokken? Benoem dan één hoofdverantwoordelijke. Zo weet je altijd bij wie je moet zijn als er iets aan de hand is

De gemeente mag jouw vergunningsaanvraag alleen afwijzen als daarvoor een goed onderbouwde reden is.  Afhankelijk van de reden, kun je soms het probleem oplossen door enkele wijzigingen aan te brengen. Lukt dat niet of ben je het oneens met de afwijzing? Dan is het mogelijk om bezwaar in te dienen bij de gemeente. In je bezwaar geef je helder aan waarom je het niet eens bent met hun besluit. Wordt je bezwaar daarna afgewezen, dan heb je 6 weken na de beslissing de tijd om naar de rechter te stappen.

De aannemer heeft de verplichting om het werk tijdig en zonder gebreken aan jou te leveren.

Merk je tijdens de uitvoering op dat er iets niet naar wens verloopt? Probeer dan in gesprek te gaan met de aannemer om samen tot een oplossing te komen. Mochten jullie er samen niet uitkomen, dan kan je de aannemer in een aangetekende brief vragen de gebreken te herstellen en tijdelijk de betalingen opschorten.

Ontdek je gebreken tijdens de oplevering? Zorg er dan voor dat deze duidelijk worden genoteerd in het opleveringsrapport. Het is raadzaam om een bouwkundige specialist mee te nemen bij de oplevering. Totdat de gebreken zijn opgelost, heb je het recht om de laatste betalingstermijn vast te houden.

Let op: je mag de oplevering alleen weigeren als het opgeleverde werk onbruikbaar is.

Het werk dat de aannemer voor jou realiseert, moet aan een aantal belangrijke eisen voldoen. Het moet in lijn zijn met het Bouwbesluit, de gemaakte afspraken in het contract en het moet functioneel, bruikbaar en esthetisch passend zijn.

Na de oplevering van het project heb je normaal gesproken nog tot 20 jaar de tijd om de aannemer aansprakelijk te stellen voor gebreken die je niet bij de oplevering had kunnen zien. Dit maakt de oplevering (nu nog) een zeer belangrijk moment. Per 1 januari 2024  verandert deze regeling en krijg je als opdrachtgever meer rechten ten opzichte van de aannemer. 

Kom je na de oplevering een fout tegen die je bij de oplevering niet kon zien? Wacht dan niet te lang met actie ondernemen. Breng de aannemer zo snel mogelijk op de hoogte van de fout en als het nodig is, start een procedure. Als je dit niet doet, kun je het recht verliezen om je vordering te claimen.

De aannemer is verplicht het werk binnen de overeengekomen termijn op te leveren. Als de aannemer de deadline niet haalt, kun je aanspraak maken op een schadevergoeding. Het contract geeft meestal aan waar je in dat geval recht op hebt.

Als er geen specifieke datum, maar wel een bouwperiode is afgesproken, dan zijn de overeengekomen afspraken over de start van de bouw en het aantal werkbare dagen bepalend voor het overschrijden van de bouwtijd.

Let op. Is er sprake van meerwerk? Dan heeft dat meestal gevolgen voor de opleverdatum. 

 

Expertise

Hierbij helpt Meester Schipper jou ook

Laatste blogs: